’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Kjeldsen

Desvær­re ind­led­te jeg run­den med nervøs ener­gi. Men den ene­stå­en­de op­bak­ning, som pu­bli­kum gav mig på ’ Him­mer­land Hill’, gjor­de mig på run­dens re­ste­ren­de hul­ler nær­mest svæ­ven­de

Det gør Thor­b­jørn Ole­sen til gen­gæld. Hans spil var ik­ke over­be­vi­sen­de, og med en run­de to slag over par lig­ger han skuf­fen­de på en delt 113. plads i det 156 mand store felt.

» Egent­lig sy­nes jeg, at jeg slog man­ge go­de slag der­u­de. Men an­stren­gel­ser­ne blev ik­ke be­løn­net ef­ter fortje­ne­ste. Alt i alt var det for mit ved­kom­men­de en ær­ger­lig dag. Men desvær­re fik jeg ik­ke bragt mig i den po­si­tion, jeg på for­hånd drøm­te om. Nu er jeg pres­set og må se at få det bed­ste ud af fre­da­gen, « sag­de Thor­b­jørn Ole­sen, der her end­nu en­gang skal gå de 18 hul­ler sam­men med Tho­mas Bjørn og Ry­der Cup­kap­ta­j­nen Dar­ren Clar­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.