LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ØSTRIG 1. LIGA., KLOK­KEN 18: 30

BEG­GE HOLD SCO­RER I KAM­PEN

DAN­MARK 2. DI­VI­SION PUL­JE 2, KLOK­KEN 18: 30 OVER 3,5 MÅL I KAM­PEN

Cri­sti­a­no Ro­nal­do el­ler Lio­nel Mes­si? Klo­dens to ube­tin­get dyg­tig­ste fod­bold­spil­le­re skal end­nu en­gang kæm­pe om at bli­ve top­sco­rer i La Liga i sæ­so­nen 2015/ 16.

Sid­ste sæ­son end­te Cri­sti­a­no Ro­nal­do med top­sco­rer­vær­dig­he­den, da Re­al Madrid po­rtu­gi­si­ske stjer­ne­an­gri­ber score­de van­vit­ti­ge 48 mål i La Liga- sæ­so­nen, men al­li­ge­vel må han fi nde sig i at væ­re delt fa­vo­rit til tit­len som top­sco­rer i La Primera med sin evi­ge ri­val Lio­nel Mes­si.

Så­le­des gi­ver stort set al­le book­ma­ke­re to gan­ge pen­ge­ne på bå­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si - så­le­des og­så Dan­ske Spil.

» De se­ne­ste to sæ­so­ner har Ro­nal­do over­gå­et Mes­si i an­tal­let af mål i La Liga, men omvendt gi­ver det Mes­si en for­del, at Bar­ce­lo­na vir­ker stær­ke­re end Re­al Madrid, « si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

ENG­LAND CHAM­PIONS­HIP, KLOK­KEN 20: 45 BIRMINGHAM VIN­DER KAM­PEN

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.