1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lug­ter af man­ge mål, når Wa­ck­er Inns­bruck og Au­stria Lustenau tør­ner sam­men i den næst­bed­ste østrig­ske fod­bol­dræk­ke. Hjem­me­hol­det top­per ræk­ken eft er en ræk­ke frem­ra­gen­de, off en­si­ve præ­sta­tio­ner, hvor man har sco­ret 13 gan­ge i fem kam­pe, blandt an­det på seks mål i fem kam­pe fra som­me­rind­kø­bet Tho­mas Pi­chl­mann. Au­stria Lustenau ved dog og­så godt hvor må­let står med fem fuld­træff ere i de sid­ste to kam­pe, og i sid­ste sæ­son end­te tre af fi re ind­byr­des mø­der mel­lem hol­de­ne med mål fra beg­ge si­der.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.