3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Birmingham har ind­ledt sæ­so­nen gan­ske loven­de, og de skal ha­ve en gan­ske fi n chan­ce for at vin­de den­ne kamp. Der­by har på in­gen må­de over­be­vist un­der den nye ma­na­ger Paul Cle­ment, og har en lang ska­des­li­ste i form af Ja­ke Buxton, Craig Bryson, Will Hug­hes, Jeff Hen­dri­ck og Ja­mie Han­son, hvor de to sidst­nævn­te måt­te ud­gå i den se­ne­ste kamp. Der­med må man end­nu en­gang ryste po­sen, og i for­vej­en er Der­by nor­malt til at ta­le med på frem­med græs. I stær­ke­ste op­stil­ling skal Birmingham ha­ve en god chan­ce for at ta­ge al­le tre po­int.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.