2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør væ­re lagt op til mål, når Næsby og Da­lum tør­ner sam­men i lo­ka­l­op­gør i Oden­se. Beg­ge hold har ind­ledt sæ­so­nen gan­ske må­l­rigt - fak­tisk har der væ­ret fi re mål i beg­ge de to holds før­ste kam­pe - og spe­ci­elt gæ­ster­ne har hér de­fen­si­ve svæk­kel­ser. Bå­de første­ke­e­per Ni­ck­las Berg og an­fø­rer Frank Ni­el­sen er nem­lig ude med ka­ran­tæ­ne, og det skal ik­ke hjæl­pe en de­fen­siv, der ik­ke har væ­ret spe­ci­elt over­be­vi­sen­de. Da­lum vil rig­tigt ger­ne spil­le fod­bold, og det sam­me vil Næsby, så alt an­det li­ge skal det væ­re fi nt at gå eft er fi re mål el­ler me­re i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.