Hånd­vær­ker­fradra­get til 1,1 mil­li­ard kro­ner ven­tes at ska­be 600 job. Er det pen­ge­ne værd?

BT - - DEBAT -

Og hvad tæn­ker en per­son, der kan af­gø­re skæb­nen for mil­li­o­ner af men­ne­sker? Do­ku­men­ta­ren ’ En dag i en dik­ta­tors liv’ kom­mer tæt ind på nog­le af vo­res mest be­ryg­te­de nu­ti­di­ge tyran­ner i lø­bet af en blo­dig pe­ri­o­de i de­res re­ge­rings­tid. Mød bl. a. Sta­lin, Idi Amin og Gadda­fi .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.