De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Sti­ne Brix ( EL) Sund­heds­ord­fø­rer

@ sm­brix

Så man­ge løft er til sund­heds­om­rå­det fra Ven­stre. Og nu stram aft ale om re­gio­ner­nes øko­no­mi, som be­ty der, at nedskæ­rin­ger­ne fort­sæt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.