Skål, der er jo råd til det

BT - - DEBAT -

Er du glad for druk og al­ko­hol, men har en dår­lig hukom­mel­se? DR3 le­der eft er del­ta­ge­re til et nyt tv- pro­gram. Be­va­res, i det store DR- regn­skab gør det in­gen for­skel, om der hæl­des nok så man­ge øl, shots og drinks på del­ta­ger­ne i et re­a­li­typro­gram (...). Men pu­blic ser­vi­ce kan det alt­så ik­ke si­ges at væ­re. Det er et fejl­skud.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.