Børn har brug for fe­rie

BT - - DEBAT -

Fle­re for­æl­dre væl­ger at hol­de fe­rie uden bør­ne­ne. Så der er grund til at gen­tæn­ke fa­mi­li­e­li­vet, hvis det er ble­vet så an­stren­gen­de, at man ik­ke kan rum­me si­ne eg­ne børn. Med en tæt­pak­ket hver­dag med ak­ti­vi­te­ter er det bed­ste må­ske ik­ke en fe­rie i højt gear, som ud­mat­ter al­le, men der­i­mod et afb ræk fra hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.