’ Man kan ik­ke tvin­ge

BT - - NYHEDER -

LOV­GIV­NING

At Rigs­ho­spi­ta­let nu er­ken­der mi­stan­ke om fejl i to til­fæl­de, hjæl­per ik­ke de im­pli­ce­re­de par­ter. Loven si­ger nem­lig in­tet om, hvor­dan man skal age­re i de – sjæld­ne – sa­ger, hvor kvin­der er ble­vet gravi­de med en an­den mand end de­res part­ner ef­ter en fer­ti­li­tets­be­hand­ling.

Tid­li­ge­re har Ber­ling­s­ke og BT skre­vet om 19- åri­ge Marcus Vester­gaard Pe­der­sen, som er mørklø­det og har sort hår, men er født af en lys­hå­ret kvin­de.

Det vi­ste sig, at hans mor hav­de få­et sat en an­den kvin­des æg op. Fer­ti­li­tets­kli­nik­ken op­da­ge­de selv fejl­en ef­ter tre må­ne­der, men und­lod at in­for­me­re fa­mi­li­en.

Men hvor­dan sa­ger­ne skal hånd­te­res, er der ik­ke lov­gi­vet om, si­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.