I livs­fa­re ef­ter skud­dra­ma

BT - - NYHEDER - Fo­to: AFP

TER­ROR?

En be­væb­net mand skød og sår­e­de i af­tes tre per­so­ner på et tog mel­lem Am­ster­dam og Pa­ris.

Det rap­por­te­rer BBC.

An­gre­bet ske­te på et højha­stig­hed­s­tog i nær­he­den af Ar­ras i det nord­li­ge Frankrig, og ger­nings­man­den blev an­holdt på by­ens tog­sta­tion.

To af of­re­ne er al­vor­ligt sår­et, op­ly­ser en tals­mand for de fran­ske stats­ba­ner, SNCF, og han til­fø­jer, at ger­nings­man­den og­så var be­væb­net med kni­ve.

Han blev iføl­ge et lo­kalt me­die over­man­det af to sol­da­ter – en ame­ri­kansk og en bri­tisk –- der hav­de hørt ly­de fra to­gets toilet af et tungt vå­ben, der blev sam­let. Det vi­ste sig at væ­re en Ka­las­h­ni­ko­vrif­fel.

» Si­tu­a­tio­nen er un­der kon­trol, og pas­sa­ge­rer­ne er i sik­ker­hed. To­get er stand­s­et, og red­ning­s­tje­ne­sten er på ste­det, « op­ly­ser højha­stig­hed­s­tog­net­vær­ket Tha­lys på Twit­ter.

Den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve var i af­tes på vej til Ar­ras, op­ly­ser hans mi­ni­ste­ri­um iføl­ge BBC.

Fle­re me­di­er rap­por­te­rer des­u­den, at den fran­ske sku­e­spil­ler Je­an- Hu­gu­es Ang­la­de er blandt de sår­e­de.

Mo­ti­vet for an­gre­bet er end­nu ukendt. BNB

Sik­ker­heds­folk pa­trul­je­rer på per­ron­en i Ar­ras i det nord­li­ge Frankrig ef­ter at­ten­ta­tet.

Sku­e­spil­ler Je­an- Hu­gu­es Ang­la­de er an­gi­ve­ligt blandt de sår­e­de ef­ter skud­dra­ma­et i af­tes.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.