’’

BT - - NYHEDER -

Det, at jeg mø­des med rus­ser­ne, be­ty­der ik­ke, at vi æn­drer et kom­ma i den dan­ske po­li­tik over for Rusland

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) skal mø­des med en re­præ­sen­tant for den rus­si­ske re­ge­ring

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.