Fe­ri­e­boom på de dan­ske øer i som­mer

BT - - NYHEDER -

Svig­ten­de dansk som­mer el­ler ej så har in­teres­sen for at be­sø­ge de dan­ske øer al­drig vær­ret stør­re end i år. Re­de­ri­et Fær­gen mel­der om pas­sa­ger- og bil­re­kord i juli på ru­ter­ne Ystad- Born­holm, Ka­lund­borg- Sam­sø og Lan­geland- Lol­land. Vi har lyst til at hol­de ø- fe­rie i vo­res eget land, kon­klu­de­rer re­de­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.