Gra­tis præ­ven­tion til un­ge

BT - - NYHEDER -

Abor­ter blandt un­ge kvin­der er ik­ke no­get sær­syn i Her­ning. Kom­mu­nen lig­ger over lands­gen­nem­snit­tet på om­rå­det, men det vil man nu gø­re no­get ved. Der­for bli­ver præ­ven­tion som ppil­ler og spira­ler gra­tis for un­ge un­der 25 år - sup­ple­ret med en styr­ket rå­d­giv­nings­ind­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.