IS­RA­EL

BT - - NYHEDER -

Fi­re mi­li­tan­te palæsti­nen­se­re er iføl­ge Is­ra­el ble­vet dræbt un­der et is­ra­elsk luft an­greb i Go­lan- høj­der­ne i Sy­ri­en. Fra den sy­ri­ske hær for­ly­der det, at der er ta­le om fem dræb­te ci­vi­le. Luft an­gre­bet kom­mer en dag eft er, Is­ra­el har ind­ledt an­greb mod den sy­ri­ske hærs stil­lin­ger i græn­se­om­rå­det. An­gre­bet er gen­gæl­del­se for, hvad Is­ra­el hæv­der er ra­ket­ter aff yret fra Sy­ri­en ind i Is­ra­el af iransk­støt­te­de mi­li­tan­te palæsti­nen­se­re. Ra­ket­ter, som har re­sul­te­ret i bran­de, men ik­ke ko­stet no­gen men­ne­sker li­vet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.