IRAK

BT - - NYHEDER -

Alt ty der på, at fryg­ten for, at ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) i er be­sid­del­se af ke­mi­ske vå­ben, har væ­ret vel­be­grun­det. Se­ne­st vi­ser en fel­tun­der­sø­gel­se fra det ame­ri­kan­ske mi­li­tær, at frag­men­ter fra nog­le af de mor­ter­gra­na­ter, IS brug­te i an­gre­bet mod de kur­di­ske sol­da­ter i Irak 12. au­gust, er te­stet po­si­tiv for det ke­mi­ske vå­ben sen­neps­gas.

Da­gen ef­ter, at Ma­kedo­ni­en er­klæ­re­de und­ta­gel­ses­til­stand for at hånd­te­re flygt­nin­ge­strøm­men til lan­det, bli­ver flygt­nin­ge mødt af tå­re­gas og chok­gra­na­ter. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.