5 6 7

BT - - PRIVAT24 ØKONOMI -

Når du selv har ryd­det op

, er det en god idé at la­de an­dre kig­ge din bo­lig kri­tisk igen­nem. Me­get hur­tigt væn­ner vi os nem­lig selv til ir­ri­te­ren­de ting, som for ek­sem­pel at kom­mo­den står li­ge ved ind­gan­gen.

GØR DET HYG­GE­LIGT Et bo­ligs­alg hand­ler og­så om

at vi­se en hyg­ge­lig bo­lig, hvor de po­ten­ti­el­le kø­be­re har en for­nem­mel­se af, at her be­fin­der man sig godt. Tag fri­ske blom­ster ind fra ha­ven, byd på ny­bagt ka­ge osv. Und­gå for alt i ver­den, at din bo­lig lug­ter dår­ligt.

GØR DET UNIK­KE SYN­LIGT Alt hvad der øger her­lig­heds­vær­di­en

i din bo­lig, skal du gø­re syn­ligt. Hvis du har frit ud­syn til en sø, et flot land­skab el­ler ba­re en char­me­ren­de ha­ve­pavil­lon, så sørg for, at der er frit ud­syn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.