’’ Vil­forts mål er jo pren­tet ind i ho­ve­d­et på os al­le sam­men, og man snak­ker jo sta­dig­væk om, hvor­vidt der var hånd på el­ler ej

BT - - KULTUR - Chri­sti­an ’ Krøl­le’ Ni­el­sen

Nog­le af se­kven­ser­ne har ta­get læn­ge­re tid end an­dre at gen­nem­spil­le. Chri­sti­an ’ Krøl­le’ Ni­el­sen frem­hæ­ver spe­ci­elt Mik­kel Bo Føls­gaards imi­te­ring af Kim Vil­forts om­strid­te mål til slut­re­sul­ta­tet 2- 0 som no­get af det, der skul­le ta­ges om flest gan­ge.

Bol­den snit­ter en ty­sker

» Vil­forts mål er jo pren­tet ind i ho­ve­d­et på os al­le sam­men, og man snak­ker jo sta­dig­væk om hvor­vidt der var hånd på el­ler ej. Han ram­mer des­u­den bol­den spe­ci­elt, og skud­det snit­ter en ty­sker for så at gå på stol­pen og ind. Der var man­ge ting, der skul­le pas­se sam­men, « si­ger Chri­sti­an ’ Krøl­le’ Ni­el­sen.

Selv ken­der træ­ner­ne ik­ke til det en­de­li­ge pro­dukt af de­res man­ge ti­mer med sku­e­spil­ler­ne. Mor­ten Cra­mer og Chri­sti­an ’ Krøl­le’ Ni­el­sen skal se fil­men for før­ste gang til gal­lapre­mi­e­ren i af­ten, så ti­den må vi­se, om det er lyk­ke­des dem at gø­re sku­e­spil­ler­ne til fod­bold­le­gen­der på knap en må­ned.

’ SOM­ME­REN 92’ HAR PRE­MI­E­RE PÅ TORS­DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.