- træ­nings­lejr

BT - - KULTUR -

3. Lukas Gra­ham

7 Years

EM 92. De dan­ske EM- me­stre jub­ler. Fo­to: Scan­pix

Chri­sti­an ’ Krøl­le’ Ni­el­sen ( tidl. spil­ler for FC Nordsjælland) var sam­men med Mor­ten Cra­mer ( bil­le­det til høj­re - tidl. Brøndby- spil­ler) fod­bold­træ­ner for sku­e­spil­ler­ne til fil­men ’ Som­me­ren 92’, som har bi­o­graf­pre­mi­e­re på tors­dag. Fo­to: Kri­sti­an Juul Pe­der­sen og Pe­ter Clau­sen

En sce­ne fra fil­men med Pe­ter Sch­mei­chel ( Gu­stav Dy­ekjær Gie­se), Kim Chri­stof­te ( Jon Lange), Bri­an Laud­rup ( Cyron Mel­vil­le), Flem­m­ing Povls­en ( Al­lan Hy­de), Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen ( Ul­rich Thom­sen).

Fo­to: Chri­sti­an Gei­snæs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.