GLI­STRUP STIF­TER SIT PAR­TI

BT - - TV/ RADIO - I dag for 43 år si­den 1972:

Mo­gens Gli­strup stif­ter Frem­skridtspar­ti­et i Grøf­ten i Ti­vo­li ( bil­le­det til ven­ste). Pga. en fængsels­dom i 1983 for skat­te­und­dra­gel­se over­tog Pia Kjær­s­gaard, hans sup­ple­ant som MF, mag­ten i par­ti­et. Gli­strup dø­de 82 år gam­mel i 2008. Fo­to: Bjar­ke Ør­sted og Scan­pix

MÅNEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.