Je­ep over­ve­jer Re­ne­ga­de til ra­cer­ba­nen

BT - - BILER -

Je­ep er kendt for at la­ve bi­ler, der først og frem­mest præ­ste­rer, der hvor as­fal­ten hø­rer op. Især i de hård­kog­te Trail­hawk- ud­ga­ver. Men iføl­ge kil­der tæt på Je­ep, er mær­ket på vej med en ny per­for­man­ce- se­rie med ef­ter­nav­net Tra­ck­hawk, der er la­vet til at ha­ve ra­cer­ba­nen som hjem­me­ba­ne. Den før­ste skul­le væ­re en Je­ep Re­ne­ga­de Tra­ck­hawk med + 300 hk, der lan­der i 2017. En Grand Chero­kee Tra­ck­hawk med Dod­ges van­vit­ti­ge 707 he­stes V8- mo­tor skul­le og­så væ­re på vej, så Je­ep kan ta­ge kon­kur­ren­cen op med bi­ler som Mer­ce­des- AMG GLE63S Coupé. Vi ven­ter i spæn­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.