Ny Op­ti­ma af­slø­ret

BT - - BILER -

Kia Op­ti­ma har ik­ke væ­ret no­get kæm­pe hit i Dan­mark, men Kia fort­sæt­ter med at tro på de­res store mel­lem­klas­se­bil. En ny skul­le væ­re på vej til Eu­ro­pa, og iføl­ge de billeder der fi­gu­rer on­li­ne, ser den for­nuf­tig ud. Det for­ly­der, at ud­over den 140 hk ba­sis­di­e­sel på 1,7 li­ter, skul­le der væ­re en 250 hk ver­sion fra en 2- li­ters ben­zin­tur­bo­mo­tor. For­vent dog ik­ke en sta­tioncar, da den vil kon­kur­re­re for me­get med Sor­ren­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.