Mo­tor­sport­sur som i 60’ er­ne

BT - - BILER -

Ame­ri­kan­ske Au­todro­mo er de­sig­net med in­spira­tion i 1960’ er­nes og - 70’ er­nes mo­tor­sport, men kø­rer med mo­der­ne ur- tek­no­lo­gi. Pro­to­tipo- mo­del­len har hy­brid meca- qu­artz ur­værk fra ja­pan­ske Sei­ko. Der er i alt fem Pro­to­tipo- va­ri­an­ter at væl­ge mel­lem. Her er Pro­to­tipo Whi­te Di­al.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.