SO­LID OP­BAK­NING TIL DTC

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

Yoko­ha­ma 1600 Chal­len­ge Den lil­le Yoko­ha­ma klas­se le­ve­re­de som van­lig to spæn­den­de ra­cer­løb med man­ge tæt­te kam­pe i for­bin­del­se med Ring Djursland’s ju­bilæumsløb. Som sæd­van­ligt var der heft ige kam­pe he­le fel­tet igen­nem. I top­pen var det Car­sten Ras­mus­sen som eft er en del po­si­tions­skift mel­lem de tre før­ste, kun­ne slut­te med sejr i løb et for­an Mads Fre­de­rik­sen og Nik­las Vo­et­mann. Det an­det løb i Yoko­ha­ma 1600 Chal­len­ge blev vun­det af An­dreas Top Jen­sen, for­an Nik­las Vo­et­mann og St­eff en Lar­sen. De to sidst­nævn­te byt­te­de plads på de af­gø­ren­de me­ter af sid­ste om­gang. Som al­tid le­ve­re­de FirstStop Spe­ci­al Sa­loon Car se­vær­digt mo­tor­løb, da klas­sens tre løb blev af­vik­let på Ring Djursland. I løb 1 var det som oft e før Cor­vet­te med start­num­mer 410 med Chri­sti­an Ni­el­sen, der før­te fra start til mål. En tæt kamp bag ham end­te med Hans- hen­rik Pe­der­sen i Cor­vet­te på an­den­plad­sen og Per Frost i Fer­ra­ri på tred­je­plad­sen. An­det løb blev pla­get af regn, og her vandt Per Frost i Fer­ra­ri for­an Ru­ne Ydstebø i Cor­vet­te og An­dreas Kjær­gaard i Scot­ty GT på tred­je­plad­sen. I klas­sens sid­ste løb var det igen Cor­vet­te­kø­re­ren Chri­sti­an Ni­el­sen, der do­mi­ne­re­de med en su­veræn sejr. Først ti se­kun­der eft er kom Per Frost på an­den­plad­sen og Ru­ne Ydstebø i Cor­vet­te slut­te­de som num­mer tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.