Ci­troën DS3 Cup

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

I sid­ste af­de­ling af den hur­ti­ge mær­ke­klas­se på Ring Djursland blev det til sejr til hver af spy­d­spid­ser­ne i klas­sen. Før­ste he­at gav tæt ra­ce mel­lem po­le- sit­ter Ras­mus Klarskov og Ja­cob Mathiassen, der hur­tigt åb­ne­de et hul til we­e­ken­dens over­ra­skel­se, den nor­ske ra­cer­kvin­de Ka­rin- Eli­se Fos­sen, der slut­te­de på tred­je­plad­sen. I an­det løb, hvor start­grid­den ven­des på ho­ve­d­et i hen­hold til re­sul­ta­tet af før­ste løb, kun­ne Ja­cob Mathiassen ud­nyt­te for­hol­de­ne op­ti­malt, og kø­re til en sejr for­an sven­ske Em­rik Smed­berg. Jør­gen Wort­h­mann re­van­che­re­de sig fra et uheld i før­ste løb og tog tred­je­plad­sen for­an Klarskov og Fos­sen, der igen var den bed­ste nord­mand. I den sam­le­de stil­ling fø­rer Ras­mus Klarskov med 166 po­int for­an Ja­cob Mathiassen med 137. Jør­gen Wort­h­mann ind­ta­ger tred­je­plad­sen med 98 po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.