FCNs Bru­nin­ho sæn­ke­de Ho­bro

BT - - SUPER LIGA -

FC Nordsjælland glæ­der sig utvivl­s­omt over, at de før sæ­so­nen hen­te­de Bru­nin­ho i HB Kø­ge. Bra­si­li­a­ne­ren score­de to gan­ge i bun­de­op­gø­ret mod Ho­bro, der fort­sat er sidst i liga­en.

FCN, der end­nu en­gang var uden ska­de­de Las­se Pe­try, ind­led­te kam­pen bedst, og kom for­an 1- 0 i det 20. mi­nut på et mål sco­ret af den island­ske lands­holds­spil­ler Gud­mun­dur Thora­rin­s­son.

Men Ho­bro fi gh­te­de sig – trods sav­net af de ska­de­de stam­spil­le­re An­ders Eg­holm, Ja­cob Tjør­ne­lund og Qu­in­cy An­ti­pas – fl ot tilbage og fi k i før­ste halv­legs sid­ste mi­nut ud­lig­net til 1- 1 på Tho­mas Han­sens fuld­træff er tæt in­de for­an mål.

Det lod FC Nordsjælland sig dog ik­ke slå ud af. Blot 30 se­kun­der se­ne­re score­de Bru­nin­ho til 2- 1 eft er skidt spil af Jes­per Rask i Ho­bro- må­let.

Eft er pau­sen fort­sat­te FC Nordsjælland sin spil­le­mæs­si­ge op­tur, og det var ik­ke ufortjent, at Bru­nin­ho tre mi­nut­ter før tid la­ve­de kam­pens sid­ste mål eft er et langt so­loløb.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.