I Bendt­ners

Randers FC sælger Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen til Bir­min

BT - - TRANSFERMARKEDET - RANDERS- SALG Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Randers FC har solgt an­gri­be­ren Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen til Birmingham Ci­ty i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke. Det op­ly­ser Randers FC på klub­bens hjem­mesi­de.

» Det er et kæm­pe­skridt for mig- Jeg er na­tur­lig­vis su­perg­lad for skif­tet. Jeg har væ­ret i klub­ben, si­den jeg var 10 år, så det er kæm­pe­stort for mig, at Randers FC nu kan få nog­le pen­ge for mig, og jeg kan få mit øn­ske om at kom­me til ud­lan­det op­fyldt, « si­ger Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen.

Tid­li­ge­re har Jes­per Grønkjær ( i 2004) og Ni­ck­las Bendt­ner op­t­rå­dt i klub­ben med suc­ces. Bendt­ner i 2006- 07, da land­holds­an­gri­be­ren spil­le­de 42 kam­pe og score­de 11 mål. Og se­ne­st har Pe­ter Lø­ven­krands spil­le på St. An­drew’s.

Træ­ner Co­lin Todd er ked af at mi­ste Ni­co­lai Bro­ck­Mad­sen, men han er sam­ti­dig glad på den 22- åri­ge an­gri­bers veg­ne:

» Han kom­mer til en fan­ta­stisk klub, og skif­tet til Birmingham er det helt rig­ti­ge for ham. Han kom­mer til en klub med en fan­ta­stisk fan­ba­se - og en klub, der har am­bi­tio­ner om op­ryk­ning til Pre­mi­er League. Han har gjort store frem­skridt i Randers FC, og jeg hå­ber at han kan fort­sæt­te ud­vik­lin­gen i Birmingham, « ly­der det fra Co­lin Todd, der i pe­ri­o­den fra 1979 til 1982 selv spil­le­de 93 første­holdskam­pe for ’ The Blu­es’.

Fi­re- årig kon­trakt

» Vi glæ­der os al­tid, når en af

Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen får og­så i Birmingham trø­je num­mer 44. Til høj­re: Ni­ck­las Bendt­ner i ak­tion mod Leeds Uni­ted. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph/

Carl Re­ci­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.