’ Unik tur­ne­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HELT SIN EGEN Ja­cob Staehelin jst@ bt. dk

Ro­ser­ne væl­ter ned over Ma­de in Den­mark fra Eu­ro­pe­an Tours tur­ne­rings­ansvar­li­ge, der slet ik­ke kan få ar­me­ne ned over stem­nin­gen i Him­mer­land.

» Jeg vil­le øn­ske, at al­le tur­ne­rin­ger på Eu­ro­pe­an Tour var som den­ne, « si­ger sven­ske Mi­ka­el Eriks­son.

» Det her min­der jo me­re om en hjem­me­kamp for Man­che­ster Uni­ted end om en golft ur­ne­ring, « si­ger Eri­cs­son, da han ser tv- bil­le­der­ne af 16. hul, der er døbt Him­mer­land Hills, hvor tu­sind­vis af til­sku­e­re har om­kran­set gre­en og jublet, når spil­ler­ne er van­dret op fra tee- ste­det.

» Det er al­le­re­de et af de mest iko­ni­ske hul­ler på Eu­ro­pe­an Tour. Selv om tur­ne­rin­gen er så ung. Der er en helt sær­lig at­mos­fæ­re her, som man ta­ler om man­ge ste­der rundt om i ver­den, « si­ger Mi­ka­el Eriks­son, der er vild med de dan­ske til­sku­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.