’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - An­dreas Har­tø

Jeg har vun­det tur­ne­rin­gen

in Den­mark, og nog­le af kol­le­ger­ne hav­de hørt om fri­er­pla­ner­ne.

» Jeg har vidst det et par må­ne­der. An­dreas kan så­dan no­get. Han er så ek­stro­vert. Jeg vil­le ha­ve gra­vet mig ned i et hul, « gri­ne­de Sø­ren Kjeldsen. get nu. Jeg vil ger­ne ha­ve minAn­dreas Har­tø hav­de dog der, og det her er et min­de, vi holdt det hem­me­ligt for de al­tid vil ha­ve sam­men, sag­de fle­ste, og han fik da og­så først An­dreas Har­tø, mens den for­talt kæ­re­stens for­æl­dre, at kom­men­de hu­stru med tå­rer han vil­le fri, da han nå­e­de 15. i øj­ne­ne kom hen til hul.ham.

» Jeg er fuld­kom­men » Jeg fat­ter slet ik­ke, at jeg mund­lam. Men det var så kun­ne la­ve en bir­die på 16. fint. Jeg er ba­re så over­væl­hul, for jeg mær­ke­de på mit det, « sag­de Lou­i­se De Fri­es, hjer­te, da jeg stod ved te­e­ste­der har væ­ret kæ­re­ster med det og det ham­re­de af­sted. Jeg An­dreas Har­tø i lidt over et år. var li­ge ved at tu­de. Jeg hav­de

An­dreas Har­tø vid­ste, at sat­set på, at jeg skul­le gø­re det 16. hul skul­le væ­re ste­det, søn­dag, men jeg har spil­let ad da han fik be­kræf­tet, at han hel­ve­de til, så det måt­te bli­ve hav­de en start­plads til Ma­de i dag, « sag­de An­dreas Har­tø, der mis­se­de cut­tet med ret stor mar­gin ef­ter en run­de i 74 slag, hvil­ket gav ham en sam­let sco­re på fem over par.

Sø­gaard sta­dig med

Det var i det he­le ta­get en dag, hvor en ræk­ke dan­ske­re drat­te­de ned af re­sul­tat­lis­ten - med und­ta­gel­se af den un­ge midtjy­de Mads Sø­gaard, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.