Hol­ten sik­kert i VM- fi na­len

Ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen var hur­tigst af al­le i se­mi­fi na­len i 500 me­ter en­er­ka­jak

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FA­VO­RIT Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015

René Hol­ten Poul­sen frem­står som fa­vo­rit til at gen­vin­de VM i 500 me­ter en­er­ka­jak, eft er at dan­ske­ren i går kva­li­fi ce­re­de sig til fi na­len i over­le­gen tid.

René Hol­ten Poul­sen vandt i går eft er­mid­dag sit se­mi­fi na­le- he­at i 500 me­ter en­er­ka­jak ved VM i Mila­no, hvor den 26- åri­ge dan­sker ro­e­de i bed­ste tid af al­le.

Ro­e­ren fra Ma­ri­bo lag­de hårdt ud, men han lod kortva­rigt Ro­man Anos­hkin fra Rusland træk­ke fel­tet, in­den han ro­e­de for­bi ham. Anos­hkin kun­ne hel­ler ik­ke hol­de bul­gar­ske Miroslav Kir­chev bag sig, og de to kva­li­fi ce­re­de sig der­for di­rek­te til mor­gen­da­gens fi na­le i se­mi­fi na­ler­nes to bed­ste ti­der. René Hol­ten Poul­sen var næ­sten et se­kund hur­ti­ge­re end bul­gar­ske Kir­chev.

Stramt pro­gram

René Hol­ten Poul­sen hav­de tid­li­ge­re på da­gen og­så vun­det sit ind­le­den­de he­at – dog kun i sam­let tred­je­bed­ste tid. Her be­hø­ve­de dan­ske­ren dog hel­ler ik­ke at ro sig ud for at vin­de klart.

In­den fi na­len i mor­gen skal René Hol­ten Poul­sen ud i 1.000 me­ter en­er­ka­jak, hvor mod­stan­den umid­del­bart ser hår­de­re ud. Her skal han blandt an­dre op mod ty­ske Max Hoff , som i år bå­de har vun­det EM og Eu­ro­pe­an Ga­mes på di­stan­cen.

1.000 me­ter en­er­ka­jak er olym­pisk di­sci­plin. Det er den hal­ve di­stan­ce ik­ke. René Hol­ten Poul­sen stil­ler op i bå­de 500, 1.000 og 5.000 me­ter i en­er­ka­jak ved VM i Mila­no. Han er for­sva­ren­de guld­vin­der på 500 me­ter og vandt bron­ze ved VM sid­ste år på 1.000 me­ter. Ved EM i for­å­ret vandt han guld på 500 og 5.000 me­ter og sølv på 1.000 me­ter. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.