1,73

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvis no­gen tro­e­de, at Lei­ce­ster vil­le kom­me til at spil­le de­fen­sivt un­der Clau­dio Ra­ni­e­ri som ma­na­ger, så tog de grun­digt fejl. Sej­re­ne på 4- 2 over Sunderland og 2- 1 over West Ham har væ­ret svært un­der­hol­den­de, og alt ty der på en ny, må­l­rig aff ære, når Tot­ten­ham be­sø­ger King Power Sta­di­um. I sid­ste sæ­son end­te tre ind­byr­des mø­der i Pre­mi­er League og Liga Cup­pen med im­po­ne­ren­de 13 scor­in­ger, og Tot­ten­ham fi k gang i off en­si­ven sidst mod Sto­ke, hvor de­fen­si­ven dog og­så vi­ste vis­se mang­ler. Gå eft er mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.