1,87

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Wol­ver­hamp­ton lig­ner et hold med man­ge mål i. Hol­det har ræk­kens nok bed­ste an­gri­ber i Benik Afobe og ge­ne­relt set en glim­ren­de off en­siv, mens man li­der de­fen­sivt un­der Dan­ny Bat­t­hs ska­de og et no­get over­ra­sken­de skift e på må­l­mand­spo­sten, som skab­te stor usik­ker­hed i bag­kæ­den se­ne­st mod QPR. Cardiff er og­så et hold, der har vist sig bed­re off en­sivt end de­fen­sivt i den­ne sæ­son. Beg­ge hold har i øv­rigt sco­ret i beg­ge holds tre kam­pe i den­ne sæ­son, så alt an­det li­ge vir­ker det­te som et me­get spæn­den­de væd­de­mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.