3,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ud fra od­dse­ne på kam­pen, så vur­de­rer book­ma­ker­ne Ste­ve­na­ge til at væ­re et bed­re hold end Hart­lepool, hvil­ket vir­ker no­get overilet. Da­gens hjem­me­hold har få­et en sløj start un­der ny ma­na­ger Ted­dy She­ring­ham, hvor sær­ligt de­fen­si­ven har set rysten­de usik­ker ud. Omvendt har Hart­lepool star­tet sæ­so­nen frem­ra­gen­de med fi re sej­re i fi re for­søg og med tre scor­in­ger fra som­me­rind­kø­bet Bil­ly Pain­ter, der teg­ner til at bli­ve en stor suc­ces. Gæ­ster­ne fi k med suc­ces til­li­den i dis­se spal­ter i tirs­dags, så BT prø­ver et gen­ta­gel­ses­spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.