Vid­ste du at...

BT - - NYHED -

Der er 117 te­le­sel­ska­ber i Dan­mark. Te­le­bran­chen år­ligt om­sæt­ter for ca. 40 mia. kr. Der er 8,2 mio. mo­bi­la­bon­ne­ment­er. Der er 750.000 fast­ne­ta­bon­ne­ment­er. Pri­sen for det bil­lig­ste mo­bi­la­bon­ne­ment på ti år er fal­det med me­re end 70 pct. 818.000 mo­bil­kun­der og 231.000 fast­net­kun­der skif­te­de teleud­by­der i 2013. Der er 24.200 an­ten­nepo­si­tio­ner til mo­bil­te­le­fo­ni. Det er en for­dob­ling på ti år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.