Git­te Ni­el­sen

BT - - INTERVIEW -

• Git­te Ni­el­sen er født den 15. juli 1963. • Er vok­set op i Rø­d­ov­re og har blandt an­det gå­et i skole med Tho­mas Bla­ch­man. • Som 16- årig rej­ste hun til Mila­no for at bli­ve mo­del. Er og­så sku­e­spil­ler, san­ger og re­a­li­ty­stjer­ne. • Har væ­ret gift fi­re gan­ge. Først med den dan­ske mu­si­ker, Kas­per Win­ding, som hun fik søn­nen Juli­an med. Der­næst med actions­ku­e­spil­le­ren Syl­ve­ster Stal­lo­ne. Sam­men med den ame­ri­kan­ske fod­bold­spil­ler Mark Ga­sti­ne­au fik hun søn­nen Kil­li­an. Tred­je æg­te­mand var den ita­li­ensk/ schweizi­ske ra­cer­kø­rer Ra­oul Meyer, som hun fik søn­ner­ne Doug­las og Rauol Jr. med. I dag er hun gift med ita­li­en­ske Mat­tia Des­si. • Har med­vir­ket i film i USA og Eu­ro­pa, bl. a. ’ Red Sonja’, ’ Ro­cky IV’, ’ Co­bra’ og ’ Fræk­ke­re end po­li­ti­et til­la­der 2’. • Ta­ler fly­den­de dansk, en­gelsk, ita­li­ensk og tysk. • Har net­op pre­mi­e­re på sit tal­ks­how, ’ Git­te Tal­ks’ på TV3.

We­e­kend - 22.08.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.