UGENS TIP

BT - - KLUMME -

• Hos voks­ne, og børn over 2 år, bør 25- 40 pct. ( op­ti­malt 30 pct.) af det sam­le­de ener­gi­ind­tag kom­me fra fedt. • Højst 10 af de 30 pct. de bør kom­me fra mæt­te­de fedt­sy­rer som ani­malsk fedt og me­je­ri­pro­duk­ter ( kød, ost, mæl­ke­pro­duk­ter og smør). • 10- 20 af de 30 pct. bør kom­me fra en­kel­tu­mæt­te­de fedt­sy­rer som oli­veno­lie, avo­ca­do, nød­der, fjer­kræ og kal­ve­kød. • 5- 10 af de 30 pct. bør kom­me fra fle­ru­mæt­te­de fedt­sy­rer som plan­te­o­li­er og fisk ( solsik­ke-, ma­js-, tid­sel- og an­dre ve­ge­ta­bil­ske oli­er, plan­te­m­ar­ga­ri­ne, fed fisk og fjer­kræ). • Der fin­des to ty­per es­sen­ti­el­le fedt­sy­rer, vi ik­ke selv kan dan­ne i krop­pen, men som vi skal ha­ve til­ført gen­nem ko­sten. De kal­des om­e­ga 3 og om­e­ga 6. • Fisk er en god og vig­tig kil­de til om­e­ga 3- fedt­sy­rer. Om­e­ga 6 fin­des bl. a. i nød­der og ve­ge­ta­bisl­ke oli­er.

Kil­de: Sund­heds­sty­rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.