Pe­ter Lar­sen

BT - - 180° -

• Født i 1978 i Fak­se. • Var ef­ter stu­den­terek­sa­men på et års ud­veks­ling i Ca­na­da. • Ud­dan­net fra Han­dels­højsko­len i København. • Har ar­bej­det i BRF Kre­dit i Lyng­by si­den 2006. • Sing­le. • Del­ta­ger i mor­gen i sin før­ste he­le tri­at­lon – ved Co­pen­ha­gen Iron­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.