Her kan du strea­me mu­sik

BT - - TEST -

Al­le kan få ad­gang til en mu­sik­tje­ne­ste. En­ten gra­tis med re­k­la­mer el­ler en be­ta­ling­s­tje­ne­ste uden re­k­la­mer. Søg ef­ter ’ run­ning mu­sic’ el­ler ’ wor­kout’, hvor du kan væl­ge spil­le­li­ster med for­skel­li­ge bps. Mu­sik­tje­ne­ster: WiMP, Spo­ti­fy, YouTube, De­ezer, Bi­bzoom mm. Be­at per mi­nut til træ­ning Styr­ke­træ­ning – 95- 120 bpm. Hip- Hop – 90- 120 bpm. Løb – 140- 180 bpm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.