Så­dan har vi gjort

BT - - TEST -

Vi har te­stet syv me­get for­skel­li­ge he­ad­set. Hver mo­del er vur­de­ret på: Hvor godt de sid­der i øre­ne. Hvor brug­ba­re funk­tio­ner, de har. Hvor god ly­den er, og om man sta­dig kan hø­re tra­fik­ken på trods af mu­sik­ken. Til slut er vur­de­rin­gen må­lt op imod pri­sen på he­ad­set­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.