An­na Bog­da­nova

BT - - KROP I BALANCE -

er per­son­lig træ­ner, co­ach og for­fat­ter til be­st­sel­le­ren ’ Skyhøj for­bræn­ding’ og ’ Vel­dre­jet’. Des­u­den er hun kvin­den bag on­li­ne- pro­gram­met ’ Bal­der uden bu­ler’ og ’ 21 da­ge til sprød( ere) sil­hu­et’. Hver an­den uge gi­ver hun si­ne bed­ste råd til, hvor­dan du ska­ber per­fekt ba­lan­ce mel­lem krop og sind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.