De fi­re bal­der

BT - - KROP I BALANCE -

Bal­der­ne sover hos 9 ud af 10 kvin­der. Der­for bli­ver bal­der­ne hver­ken fa­ste­re el­ler run­de­re, selv­om du la­ver mas­ser af squat og lun­ges. Lø­ber du med sluk­ke­de bal­der, bli­ver bal­der­ne blot min­dre og fla­de­re. Ak­ti­ver di­ne bal­demus­k­ler.

Bal­de­løft:

Lig på ryg­gen med knæ­e­ne i 90 gra­der og hæ­le­ne på en stol. Træk ha­len ind un­der dig, og løft hof­ter­ne så højt som mu­ligt. Spænd i bal­der­ne. Din ma­ve skal væ­re helt flad og hård. Sænk hof­ter­ne. Så snart du mær­ker gul­vet, løf­ter du dig igen.

Fo­to: Fre­de­rik­ke Hei­berg fra bo­gen ’ Vel­dre­jet’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.