Lev drøm­men ud

BT - - BOG- FIX -

Hvem drøm­mer ik­ke om at be­gyn­de på en frisk? At leve et me­re en­kelt liv? De fær­re­ste gør no­get ved det. Men det gjor­de Jens H. Pe­ter­sen og hans fa­mi­lie for 15 år si­den. I ’ Drøm­men om en lil­le øko­lo­gisk æb­le­plan­ta­ge’ for­tæl­les hi­sto­ri­en. Gyl­den­dal, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.