Skils­mis­ser

BT - - NYHEDER -

Fle­re og fl ere æl­dre bli­ver skilt. An­tal­let af skils­mis­ser blandt dan­ske­re over 50 er no­get nær eks­plo­de­ret. He­le 70 pro­cent fl ere end for ot­te år si­den. Knap så yn­digt at føl­ges ad he­le li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.