Ro­ser fra Oba­ma

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, ro­ser pas­sa­ge­re­ne på højha­stig­hed­s­to­get mel­lem Am­ster­dam og Pa­ris for de­res ’ hel­te­mod og hur­ti­ge hand­ling’, da to­get blev an­gre­bet af en mand be­væb­net med et ge­vær og kni­ve. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

se. ’ Præ­si­den­ten ud­tryk­ker sin dyb­føl­te tak­nem­me­lig­hed for det mod og den hur­ti­ge tan­ke­gang, som fl ere pas­sa­ge­rer - her­i­blandt to ame­ri­kan­ske sol­da­ter - usel­visk ud­vi­ste, da de over­man­de­de ger­nings­man­den,’ si­ger Det Hvi­de Hus i en med­del­el

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.