Vild med dy­re møb­ler

Ven­stres Pia Al­ler­s­lev ( V) har købt møb­ler for 98.530 kr.

BT - - NYHEDER - SHOP­PING Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

En­heds­li­stens mil­jø- og tek­nik­borg­me­ster Mor­ten Ka­bell er ik­ke ene om at kun­ne li­de dy­re møb­ler be­talt af skat­tey­der­ne.

Det gæl­der og­så bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster Pia Al­ler­s­lev, der eft er val­get i 2013 skift ede borg­me­ster- kæ­de. Tid­li­ge­re var hun kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster i kom­mu­nen.

I alt har Pia Al­ler­s­lev brugt 98.530 kro­ner på at ind­ret­te sit nye kon­tor, vi­ser en ak­tind­sigt, BT har få­et.

Ma­le­ri til 20.700 kro­ner

Pia Al­ler­s­lev har blandt an­det købt ar­bejds­bord, ar­bejds­stol, gæ­ste­stol, lam­per og re­o­ler for 58.435 kro­ner. Ar­bejds­stol og gæ­ste­stol er af luksus- mær­ket Be­ne.

Der­u­d­over har hun købt et ma­le­ri i New York til 20.700 kro­ner.

Med køb af yder­li­ge­re en so­fa og dre­je­sto­le lø­ber den sam­le­de reg­ning for de kø­ben­havn­ske skat­tey­de­re op i 98.518 kro­ner.

Til BT op­ly­ser Pia Al­ler­s­lev, at for­valt­nin­gen sam­ti­dig solg­te to Poul Hen­nings­en- lam­per, som gav kom­mu­nen en ind­tægt på 49.150 kro­ner.

Ar­kiv­fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Ven­stres bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster, Pia Al­ler­s­lev, har li­ge­som sin kol­le­ga Mor­ten Ka­bell ( EL) haft kom­mu­nens dan­kort op­pe af lom­men, da hun skul­le ind­ret­te sit kon­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.