Syv dræbt ved bri­tisk flys­how

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STYRT

Syv per­so­ner har mi­stet li­vet, ef­ter et ja­ger­fly i går ef­ter­mid­dag styr­te­de ned un­der en fly­ve­op­vis­ning i Sus­sex i det syd­li­ge Eng­land og ram­te fle­re bi­ler på den nær­lig­gen­de ho­ved­vej A27, op­ly­ser BBC. Yder­li­ge­re 14 per­so­ner blev kørt på ho­spi­ta­let.

Kil­der fra et nær­lig­gen­de ho­spi­tal op­ly­ste i går af­tes iføl­ge Sky News, at ho­spi­ta­let har mod­ta­get sår­e­de, hvoraf mindst én er i kri­tisk til­stand.

Iføl­ge beg­ge me­di­er er det nedstyr­te­de fly et ja­ger­fly af ty­pen ’ Hawker Hun­ter’, der blev in­tro­du­ce­ret i det bri­ti­ske luft­vå­ben helt tilbage i 1950er­ne, og som først blev en­de­ligt ud­fa­set sid­ste år.

Iføl­ge et øjen­vid­ne var fly­et i gang med at fo­re­ta­ge et loop, men no­get gik galt, hvor­ef­ter det styr­te­de.

Der er for­ly­den­der om, at det lyk­ke­des pi­lo­ten at unds­lip­pe fly­et via et ka­ta­pult­sæ­de, in­den det ram­te jor­den.

Et an­det øjen­vid­ne, ra­diovær­tin­den Lau­ra Ray­mond, der kom­men­te­re­de fly­ve­op­vis­nin­gen for si­ne lyt­te­re, si- ger til den bri­ti­ske tv- sta­tion Sky News:

» I nog­le se­kun­der tænk­te vi ’ hold da op, det fly­ver vir­ke­lig lavt’. Så kom der en ild­kug­le, og vi hør­te ik­ke en­gang nedsla­get. Der­ef­ter kom der sort røg. «

Fly­et fløj til­sy­ne­la­den­de så lavt, at det blev fan­get af no­get be­voks­ning, in­den det røg ned på ho­ved­vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.