Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen

BT - - NYHEDER -

Es­ben Smed spil­ler Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen:

» Es­ben Smed er med, for­di jeg så ham i hans af­gangs­fo­re­stil­ling på te­a­ter­sko­len, og da vid­ste jeg, at jeg skul­le bru­ge ham til et el­ler an­det. Es­ben Smed er må­ske ik­ke den mest op­lag­te ’ Faxe’, for­di han er ven­stre­be­net, mens ’ Faxe’ er høj­re­be­net. Og så ta­ler han jysk. Han er vo­res skø­re­ste ca­sting, men jeg er ut­ro­ligt glad for det, han la­ver. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.