Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen

BT - - NYHEDER -

Ul­rich Thom­sen spil­ler ’ Ri­car­do’:

» Ul­rich Thom­sen har me­get, der mat­cher Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, og han var den før­ste, vi fik fat i. Ul­rich er vok­set op på Fyn, tæt på hvor Ri­chard og­så vok­se­de op, så han har di­a­lek­ten helt på plads. Li­ge­som Ri­chard har Ul­rich en dyb­de og en spøjs­hed, og der er no­get i hans øj­ne, som rø­ber, at der he­le ti­den fo­re­går no­get bag fa­ca­den. Han er en af Dan­marks al­ler­bed­ste sku­e­spil­le­re. « Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.