’’

BT - - NYHEDER - Dan Ro­sen­berg

Det var nog­le stak­kels, uskyl­di­ge men­ne­sker, der blev myr­det. De fortje­ner i hø­je­re grad en film

Der­for sy­nes jeg ik­ke, det er sær­ligt be­tænk­somt over for de ef­ter­lad­te at la­ve en så­dan film, « si­ger han.

Han me­ner i ste­det, man bur­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.