Jeg træ­ner sta­dig vildt og in­der­ligt

Vil­helm Scho­ma­ck­er på 94 år for­be­re­der sig til end­nu et Ere­mi­ta­ge­løb

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

E- LØB

Vil­helm Scho­ma­ck­er nær­mer sig støt og ro­ligt al­der­s­re­kor­den i Ere­mi­ta­ge­lø­bet.

Gulds­me­den fra Fre­de­riks­berg lø­ber søn­dag 4. ok­to­ber sit 44. E- løb i en al­der af 94 år. Og så er der kun to år op til ’ rekordmanden’, dansk/ ca­na­di­e­ren Jan Ei­sen­hardt. Han var 96, da han i 2002 for sid­ste gang var med i Dy­re­ha­ven.

» Jeg kan godt mær­ke, at jeg ik­ke bli­ver yn­gre, men jeg træ­ner sta­dig vildt og in­der­ligt og har få­et at vi­de af min læ­ge, at jeg ba­re skal fort­sæt­te, « si­ger den hu­mør­fyld­te su­per­ve­te­ran.

» Jeg bli­ver lang­som­me­re og lang­som­me­re og brug­te sid­ste år for før­ste gang over tre ti­mer. Jeg hå­ber at kom­me un­der tre ti­mer igen, men tør ik­ke love no­get. Jeg ny­der Ere­mi­ta­ge­lø­bet, de man­ge gla­de

Vil­helm Scho­ma­ck­er be­gynd­te med at lø­be som 50årig, da hans børn gav ham et par lø­be­sko i fød­sels­dags­ga­ve. Og der var og­så et par lø­be­sko i pak­ken fra kam­me­ra­ter­ne på gym­na­stik­hol­det på 90 års­da­gen.

Lang­som­me­re

Vil­helm Scho­ma­ck­er er 94 år og årets æld­ste ere­mi­ta­ge­lø­ber. Her ses han sid­ste år i træ­ning rundt om sø­er­ne i København. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.